Bestuur

Over ons

De Christelijke Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” te Genemuiden, opgericht op 24 october 1924.

Doel:

Art. 1 van de Statuten luidt:

Er bestaat onder de naam “De Lofstem” een Christelijke Gemengde Zangvereniging, die zich ten doel stelt de zangkunst te beoefenen ter eer van God en tot onderling genoegen en stichting van anderen.

 

Voorzitter

Dhr. W. van Dalfsen
Haverland 12
8281 XA Genemuiden
Tel. 038-3853695
Mob. 06 15533225
Email:  wivada@ziggo.nl

 

Secretaresse

Mevr. I. Vaandering-Van Dijk
Hoofdspoor 5
8281 MK Genemuiden
Tel. 038-3857397/06-46328327
Email: jmvaandering@gmail.com

 

Penningmeester

Mevr. T. Altena-Van den Berg
Langestraat 246
8281 AS  Genemuiden
Tel. 038 3855472
Email: altena-vdberg@online.nl

 

Lief en Leed

Mevr. G.Brouwer-Timmerman
Vossestraat 74,
8281 LT  Genemuiden
Tel.038 7504640
Email: bartbrouwer@ziggo.nl

 

Archivaris /lid muziekcommissie

J.J.Hammer
Vossestraat 20
8281 LR Genemuiden
Tel. 038-3854824
Mob. 06 291 276 27
Email: jjhammer@filternet.nl

 

Dirigent:

Cor Ploeg
Karwij 19
8281 KS  Genemuiden
Tel. 038-3857885
Mob. 06-22307062
www.corploeg.nl
Email: info@corploeg.nl

 

 

 

Bankrekening:  NL27 RABO 0321 4532 04

Contributie

Contributie (per  01-02-2013) per persoon €. 12,– p.mnd.
Contributie (per  01-02-2013) echtparen  €. 22,– p.mnd.

 

Repetities

De repetitieavonden worden gehouden op de woensdagavonden van 20.00 – 22.00 uur in Verenigingsgebouw “‘d Overtoom”,  Stuivenbergstraat 15 te Genemuiden. (Tel. 038-3854662)

 

Muziekcommissie: Zoekt en beoordeelt nieuw aan te schaffen muziekstukken en adviseert het bestuur.
Leden: Voorzitter W. van Dalfsen, J.J. Hammer, A. Timmerman-Heutink, M. Visscher-Naberman, dirigent Cor Ploeg (heeft de artistieke leiding van het koor).

 

Kledingcommissie: Zoekt en beoordeelt vorm, kleur en samenstelling van de koorkleding en adviseert het bestuur.
Leden: Henrianne Boes-Brouwer, Arenda Timmerman-Heutink en Ingrid Vaandering-Van Dijk.